R.k. basisschool Paus Joannes – gedragsposters

‘Geeft u het goede voorbeeld?’ Dat is het motto van dit project. Het gedrag van ouders kan ongemerkt veel invloed hebben op het gedrag van een kind, zowel op positieve als op negatieve wijze. De opdracht voor MYRT Studio was om verschillende posters te ontwerpen, waarop deze invloed, specifiek in de context van school, duidelijk is.

Op een poster is bovenaan een illustratie te zien waarop een interactie tussen twee ouders, of een docent en een ouder is afgebeeld. Daaronder is een zelfde soort interactie tussen twee leerlingen, of een docent en een leerling te zien. Op de bovenstaande poster is een positief voorbeeld te zien, waarop ouders en kinderen elkaar helpen.

Deze poster laat juist een negatief voorbeeld zien. Een ouder is afgeleid door een telefoon en besteedt geen aandacht aan een docent die iets tegen hem zegt, maar kijkt op zijn telefoon. De leerling neemt dit gedrag over en zit achterstevoren op haar stoel, terwijl de docent graag haar aandacht heeft voor in de klas.

De negativiteit of positiviteit van de voorbeelden is benadrukt door gebruik van groene en rode kleuren in de achtergrond van de illustratie en op de poster zelf.